Tell, un curt de Ryan ConnollyTell, un corto de Ryan ConnollyTell, a short film by Ryan Connolly

[dropcap2]R[/dropcap2]yan Connolly, guionista, director, editor, productor i cinematògraf ens porta una gran obra amb el seu últim curtmetratge, Tell.

Ryan, és el creador i presentador d’un dels meus programes preferits per Internet, Film Riot i també de Film State. A part, també es el fundador i propietari de la productora Triune Films.

Tell és un perfecte film de suspense en el que es fa molt en molt poca cosa i és molt admirable ja que aconsegueix sentir-nos en la situació de Taylor molt ben interpretat per Todd Bruno. Escrit i dirigit per el nostre protagonista d’avui, una persona que cal admirar, Ryan Connolly.

Atrapat per la por a possibles repercussions i torturat per la culpa de les seves accions violentes, Taylor intenta ocultar els seus pecats amb l’esperança que passaran desapercebuts i es converteixin en res més que un petit i brut secret. No obstant això, el seu pla s’enfonsa ràpidament quan comença a tenir visions amenaçadores i la línia entre la realitat i la paranoia es torna borrosa. Es la seva ment, o la mort pot realment prendre venjança?

Si voleu més informació sobre la pel·lícula podeu visitar la seva página web http://www.doyoufeelguilty.com

A part, si voleu passar-vos-ho bé i veure’l cada setmana i apendre més no us perdeu el seu programa, Film Riot![dropcap2]R[/dropcap2]yan Connolly, guionista, director, editor, productor y cinematógrafo nos trae una gran obra con su último cortometraje, Tell.

Ryan, es el creador y presentador de uno de mis programas favoritos por Internet, Film Riot y también de Film State. A parte, también es el fundador y propietario de la productora Triune Films.

Tell es un perfecto film de suspense en el que se hace mucho con poca cosa y es muy admirable ya que consigue sentirnos en la situación de Taylor muy bien interpretado por Todd Bruno. Escrito y dirigido por nuestro protagonista de hoy, una persona que hay que admirar, Ryan Connolly.

Atrapado por el miedo a posibles repercusiones y torturado por la culpa de sus violentas acciones, Taylor intenta ocultar sus pecados con la esperanza que pasen desapercibidos y se conviertan en nada más que un pequeño y sucio secreto. No obstante, su plan se deshace rápidamente cuándo empieza a tener visiones amenazadoras y la línea entra la realidad y la paranoia se vuelve borrosa. Es su mente, o la muerte puede realmente tomar venganza?

Si queréis más información sobre la película podéis visitar su página web: http://www.doyoufeelguilty.com

Aparte, si queréis pasaros bien y verlo cada semana y aprender más ¡no os perdáis su programa, Film Riot![dropcap2]R[/dropcap2]yan Connolly, writer, director, editor, producer and cinematographer brings a great work with his latest short film, Tell.

Ryan is the creator and host of one of my favorite shows on the Internet, Film Riot and also FilmState. Besides, it is also the founder and owner of the Triune Films production company.

Tell is a perfect suspense thriller which does a lot with little and is very admirable because it gets feel ourselves in the Taylor’s situation very well played by Todd Bruno. Written and directed by our star today, a person to be admired, Ryan Connolly.

Gripped by the fear of possible repercussions and tortured by the guilt of his violent actions, Taylor seeks to hide his sins in hopes that they will go unnoticed and become no more than a dirty little secret. However, his plan quickly falls apart when he begins to see menacing visions and the line between reality and paranoia becomes blurred. Is it all in his head or can the dead truly take revenge?

If you want more information about the film please visit their website: http://www.doyoufeelguilty.com

Besides, if you want to have fun and see him every week and learn more do not miss his show, Film Riot!

error: This content is protected!