Londoners.
The city through its people.

December 2013
La intenció del reportatge Londoners es reflectir la diversitat cultural que viu i conviu a Londres, capital d’Anglaterra.

Mostrar persones de diverses cultures i costums que es creuen per carrers, línies de metro i/o autobús. Es diu de Londres, que és una ciutat a part del que és Anglaterra, segurament el motiu d’aquesta concepció és que la mescla de cultures, costums i religions ha generat una ciutat diferent, oberta i adaptada als nouvinguts, ja sigui en forma de turisme o com a immigrants.

En el dia a dia de Londres, es creuen els seus residents, aquells que només hi treballen i per suposat, els turistes d’arreu del món. Posant focus en aquests tres elements, he volgut conèixer Londres des d’un punt de vista diferent, fixant-me en aquells individus que cada dia et creues en el trajecte cap a la feina, però per els que pràcticament mai dediques un temps d’observació.

He visitat Londres a través dels seus vianants, dels que venen i van, dels que es queden i dels que marxen.


error: This content is protected!