New Canon 7D's firmware upgrade

[dropcap2]L[/dropcap2]a Canon EOS 7D rep una millora important a través d’un nou firmware. És un pas important per part del fabricant japonés que, en comptes de busca una renovació, ha apostat per mantindre aquest exitós model, acollit amb entusiasme per aficionats avançats i professionals (especialment per les seves prestacions en captura de vídeo) però afegeix algunes millores a través d’una actualització que la tornen a situar al capdavant de les cámeres DSLR de la seva gamma.

Així, les millores que aporta el nou firmware v2.0 de la Canon EOS 7D veuràn millorades algunes prestacions, que semblen cumlpir els desitjos dels usuaris més exigents. Per això, contarà amb una millora en el buffer, permetent millor flexibilitat en ràfega. (25 en RAW, abans només 15 i fins a 130 en JPEG). Un importante avanç per donar-li millor agilitat i extreure encara més partit del seu actual doble processador (dual DIGIC 4).

Tenint en compte les millores, aquestes són les mes importants:

[slideshow ]

[slide title=»Millores RAW»]Més imatges RAW en ràfega (fins a 25) i edició RAW a càmera[/slide]

[slide title=»Classificació»]Classificació de les imatges directament desde la càmera[/slide]

[slide title=»Edició JPEG»]Reescalar imatges JPEG directament a la càmera i també canvi de noms[/slide]

[slide title=»Àudio»]Nivell d’àudio ajustable[/slide]

[slide title=»ISO millorada»]Ajust a l’ISO automàtica màxima (400-6.400 ISO)[/slide]

[slide title=»GPS i zones horàries»]Compatibilitat amb GPS extern i ajust a les zones horaries[/slide]

[/slideshow]
[dropcap2]L[/dropcap2]a Canon EOS 7D recibe una mejora importante a través de un nuevo firmware. Es un paso importante por parte el fabricante japonés que, en vez de buscar una renovación, ha apostado por mantener este exitoso modelo, acogido con entusiasmo por aficionados avanzados y profesionales (especialmente por sus prestaciones en la captura de vídeo) pero añade algunas mejoras a través de una actualización que la vuelven a situar al frente entre las cámaras DSLR de su gama.

Así, las mejoras que aporta el nuevo firmware v2.0 de la Canon EOS 7D verán mejoradas algunas prestaciones, que parecen cumplir los deseos de sus usuarios más exigentes. Por ello, contará con una mejora en su buffer, permitiéndole mayor flexibilidad en ráfagas hasta 25 archivos RAW (antes permitiía 15), 17 archivos en RAW + JPEG y hasta 130 en JPEG. Un importante avance para darle mayor agilidad y extraer aún más partido de su actual doble procesador (dual DIGIC 4).

En cuánto a las mejoras, éstas son las más importantes:

[slideshow ]

[slide title=»Mejoras RAW»]Más imágenes RAW en ráfaga (hasta 25) y edición RAW en cámara[/slide]

[slide title=»Clasificación»]Clasificación de las imágenes en la cámara[/slide]

[slide title=»Edición JPEG»]Cambio de tamaño de las imágenes JPEG en la cámara y renombrado[/slide]

[slide title=»Audio»]Ajuste de nivel de audio en vídeo[/slide]

[slide title=»ISO mejorada»]Ajuste de ISO Auto máximo (400-6.400 ISO)[/slide]

[slide title=»GPS y Zonas horarias»]Compatibilidad GPS externo y ajuste en zonas horarias[/slide]

[/slideshow]
[dropcap2]T[/dropcap2]he Canon EOS 7D has an important update with this new firmware. It is an important step by the Japanese firm, instead of seeking a renewal, has chosen to keep this successful model, enthusiastically embraced by amateurs and professionals (especially for his performance in the video capture) but adds some improvements in an update that place again forward in this DSLR cameras type.

The improvements of the new v2.0 firmware for the Canon EOS 7D will be improved some features, which appear to grant the wishes of their most strict users. Has an improvement in its buffer, allowing greater flexibility in bursts up to 25 RAW files (before up to 15) and until 130 in JPEG. An important step forward to provide greater agility and extract even more out from double processor dual DIGIC 4.

The most important improvements are:

[slideshow ]

[slide title=»RAW improvements»]More images in burst (until 25) and in-camera RAW edition[/slide]

[slide title=»Rating»]In-camera image rating[/slide]

[slide title=»Edit JPEG»] Resize and rename JPEG in camera[/slide]

[slide title=»Audio»]Manual audio level adjustment[/slide]

[slide title=»ISO improved»]Maximum Auto ISO setting (ISO 400-6400)[/slide]

[slide title=»GPS and time zones»]GPS compatibility and time zone settingss[/slide]

[/slideshow]

 __________________________________________________

La seva compatibilidad és amb el receptor GPS GP-E2, un accessori que afegirà dades de geolocalització a les fotografies. Naturalment, és opcional però sense cap dubte una opció apreciada per cada cop més fotògrafs.

Aquest firmware 2.0 estarà disponible al mes d’agost per a tots els usuaris de la 7D. Sembla que l’arribada d’una próxima Nikon D600 com a gran rival, ha fet que Canon s’espabili per a moure fitxa, encara que ja veurem si és suficient.

XatakaFoto

 __________________________________________________

Su compatibilidad es con el receptor GPS GP-E2, un accesorio que añadirá datos de geolocalización a las capturas. Naturalmente, es opcional pero sin duda una opción apreciada por cada vez más fotógrafos.

Éste firmware 2.0 estará disponible en el mes de agosto para todos los usuarios de la 7D. Parece que la llegada de una próxima Nikon D600 como gran rival, ha hecho que en Canon se espabile para mover ficha, aunque ya veremos si es suficiente.

XatakaFoto

 __________________________________________________

Compatibility with the receiver GPS GP-E2, an accessory that add geo data in your shots. Obviously, it’s optional but it is being increasingly appreciated by the photographers.

Firmware 2.0 will be available this august for all the 7D usersIt seems that the arrival of Nikon D600 as a future great rival, has made do a move for Canon.

XatakaFoto

error: This content is protected!